Tung lastbil med släp (CE)

Tung lastbil med tungt släp

För att få köra ett tungt släp kopplat till en lastbil krävs behörighet CE.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet CE:


 • Du måste ha körkort med behörighet C.
 • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet CE.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för tung lastbil med tungt släp hos transportstyrelsen.
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.

Övningskörning

För att övningsköra privat för CE-behörighet måste du ha körkort med C-behörighet samt ha fyllt minst 20 år.
Vid privat övningskörning måste du ha med dig en godkänd handledare som ska ha med sig handledarbeviset. En grönvit skylt med texten ’Övningskör’ ska vara placerad så att den är väl synlig för bakomvarande trafikanter.

Undantag för ålder vid övningskörning: Om du går en yrkesförarutbildning för godstransporter får du börja övningsköra vid 18 års ålder. Övningskörningen får då endast ske tillsammans med skolan du utbildar dig hos.

Teoriprov

Inför teoriprovet kan du öva med KTP Trafikskola för CE-behörighet som är anpassat för tung trafik. Programmet kan beställas på körkortsfrågor för CE.
Teoriprovet pågår högst 40 minuter och innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt.

Körprov / Uppkörning

Provet inleds med en säkerhetskontroll. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Det ställs speciella krav på fordonet du använder vid uppkörningen. Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett tillförlitligt skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bilen måste kunna köras i minst 80 km/tim, vara utrustad med ABS-bromsar och färdskrivare, ha en manuell växellåda (gäller ej vid omprov) och vara registrerad i Sverige. Vid uppkörningen måste fordonet även vara lastat med förankringsbart gods (ej djur eller farligt gods).

Det ställs speciella krav på fordonet du använder vid uppkörningen. Fordonet får naturligtvis inte ha körförbud och vara i ett bra skick ur trafiksäkerhetssynpunkt. Fordonet måste även vara registrerat i Sverige.

Krav på bilen eller lastbilen för C1E:

 • Totalvikt på mellan 4 och 7,5 ton.
 • Minst 5 meter lång.

Krav på släpfordonet för C1E:

Krav på fordonskombinationen för C1E:

 • Minst 8 meter lång.
 • Lastad till minst halva maximilasten.
 • Lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion och vara minst lika hög och bred som förarhytten. Utrymmet får vara något smalare än förarhytten om sikten bakåt är möjlig när bilens sidobackspeglar används.

Krav på bilen eller lastbilen för CE, inom parentes gäller om fordonet togs i bruk innan 2003-10-01:

 • Minst 8 framåtväxlar.
 • Totalvikt på minst 16 ton (14 ton).
 • Minst 8 meter lång (7 meter).
 • Axelavstånd på minst 4 meter.

Krav på släpfordonet för CE:

 • Totalvikt på minst 18 ton.
 • Axelavstånd på minst 4 meter.
 • Minst 7,5 meter lång.

Om släpet har boggi ska det vara minst 3,5 meter mellan framaxeln och den främsta boggiaxeln.

Krav på fordonskombinationen för CE:

 • Minst 18 meter lång (16 meter).
 • (Totalvikt på minst 30 ton).
 • Minst 2,4 meter bred.
 • Utrustad med ABS-bromsar.
 • Lastutrymmet måste vara minst 3,5 meter högt.
 • Lastad till minst 2/3 av tillåten lastvikt på väg som tillhör BK1.

Förarbehörighet CE - Tung lastbil med tungt släp ger dig rätt att köra följande fordon:
- Tung lastbil med tillkopplat tungt släpfordon.
- Personbil med totalvikt över 3 500kg med tungt släpfordon.
- Tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
- Traktortåg i yrkesmässig trafik.
- Alla fordon som gäller för B-behörighet.
- Du får BE-berhörighet, personbil med tungt släp, automatiskt.
- Har du D-behörighet får du DE-behörighet.

Ref id: VC 1488-14

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Dhiaa Alomari 2018-09-06

hej jag ta körkort lastbil vad ska göra Tack :)

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA