Bil - Tungt släp

BE-behörighet, Tung släpvagn

För de allra flesta transporter med släpkärra efter personbil, räcker det med ett körkort med behörigheten B. Har man däremot en större bil och ett större släp kan behörigheten BE krävas.

Uppgifter om hur tungt släp du får dra med din bil, finns i registreringsbeviset för din bil.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet BE:

  • Du måste ha körkort med behörighet B.
  • Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet BE. För tillståndet måste du betala en prövningsavgift på 220 kr. Körkortstillståndet gäller i fem år.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil med tungt släp.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort).

Teoriprov BE

Kunskapsprovet för BE-behörighet innehåller 55 frågor, för godkänt krävs minst 44 rätt. Provtiden är 40 minuter. Du kan öva med körkortsfrågor anpassade för BE-behörighet med KTP Trafikskola BE. Läs mer på körkortsfrågor för BE.

Körprov / Uppkörning

Innan säkerhetskontrollen får du börja med att koppla ihop bilen och släpet. Du kan även få frågor kring lastsäkring och bli ombedd att förklara uppgifter i registreringsbeviset. Därefter får du göra ett manöverprov i högst 10 minuter. Därefter körning i trafik i minst 25 minuter.


Förarbehörighet BE - Personbil med tungt släp ger dig rätt att köra följande fordon:
  • Personbil (totalvikt max 3 500kg) med tungt släpfordon (totalvikt över 750 kg om släpets totalvikt är över bilens tjänstevikt).
  • Traktortåg och tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
  • Alla fordon som gäller för B-behörighet.

Ref id: VC 1183-58

Pratbubbla 8 Kommentarer

Avatar

Leyla 8-Januari, kl 19:32

Jag vill testa

Avatar

Kalle 2021-08-30

Vill testa

Avatar

Xasan 2021-04-06

Jag vill prov test

Avatar

thobias 2020-06-12

testar

Avatar

yes 2020-05-15

jag vill prova

Avatar

JL 2019-07-16

Test

Avatar

IB 2018-02-14

Ok Testar

Avatar

niclas 2017-06-09

provar

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA