Säkerhetskontroll - Buss

Checklista för säkerhetskontrollen

Vid uppkörningen börjar du med att göra en säkerhetskontroll.
Trafikinspektören ställer frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Den som kör upp ska då kunna motivera vad han eller hon har kontrollerat och varför.
Man ska även kunna beskriva vilka risker och vad konsekvenserna kan leda till vid fel och brister på fordonet. Samt så ska man kunna föreslå åtgärder för felen, även om sådana fel inte har upptäckts vid kontrollen.

Du får använda en checklista vid säkerhetskontrollen men den får bara beskriva vad som ska kontrolleras inte hur kontrollen går till.

Trafikinspektören väljer ut något eller några av punkterna nedan som du får kontrollera. Grundprincipen är att en komplett säkerhetskontroll ska genomföras första gången provet görs.

 • Belysning, blinkers, reflexer och signal.
 • Vindrutetorkare och spolare.
 • Styrsystem.
 • Bromsar.
 • Däck, fälg och hjulbultar.
 • Stänkskydd.
 • Vätskor (tex spolarvätska och motorolja).
 • Varningssystem.
 • Backspeglar.
 • Rutor.
 • Last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis).
 • Dörrautomatik/nödöppning.
 • Säkerhetsutrustning.
 • Färdskrivare.

Innan du kör iväg ska du även ställa in stol, huvudstöd, ratt, speglar och bälte.

KTP Trafikskola innehåller förutom teori och körkortsfrågor även en detaljerad beskrivning hur säkerhetskontrollen utförs för D-behörighet.
Läs mer om programmet.

Transportstyrelsens föreskrifter för körprovet för behörighet D TSFS 2012:48

Ref id: VC 2217-6 2023-02-23 00:00:00

Pratbubbla 4 Kommentarer

Avatar

Erik 2023-02-23

Vad betyder kontroll av styrsystem i säkerhetskontrollen?

Avatar

Namn.. 2020-12-14

Felaktig länk till transportstyrelsen... BESTÄMMELSER SOM RIKTAR SIG TILL SJÖMÄN 2 kap. Ansökan om behörigheter, specialbehörigheter och certifikat Allmänt om ansökan

Avatar

jon 2018-04-21

nnn

Avatar

sambul 2016-08-22

bra att man ha Säkerhetskontroll

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA