Efterfordon

Vad är ett efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon.
Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods.
Exempel på efterfordon:


  • tryckluftskompressor.
  • skylift.
  • kioskvagn.

Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods.
Det gäller:


  • båttransportvagnar.
  • husvagnar.
  • tankvagnar.

Ingen registrering eller besiktning behövs för efterfordon

Efterfordon behöver inte registreras och har ingen registreringsskylt, till skillnad från släpvagnar som måste registreras och kontrollbesiktas.

Tillåten bredd

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Vägverkets föreskrifter 2000:120. Om lasten är bredare krävs dispens.

Bruttovikt

Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)

Begränsad hastighet

Efterfordonet får dras i högst 30 km/timmen.

Ref id: VC 4-1

1 Kommentarer

Avatar

Lars 2016-06-20

Gäller hastigheten på 30 för alla båttrailers?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA

Korkortsteori.se använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för marknadsförings- och statistikändamål. Genom att fortsätta, förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies från Korkortsteori.se.