Fordonsbredd

Ett fordon som framförs på allmän väg väg får inklusive last inte vara bredare än 260 cm.
Last får som mest skjuta ut 20 cm på vardera sida (oavsett fordonsbredd), om ett fordon har bredden 260 cm får alltså inte någon last skjuta ut.

Fordonsbredd

3 Kommentarer

Starcat 2017-05-11

I mitt Premium Teoripaket är svaret 260cm rätt, men på Transportstyrelsens hemsida står några undantag - se §15 på följande länk: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Grundregler/

Josefin 2017-01-18

Gav detta svaret på uppskrivningen, fick fel!

Gunnar Parment 2016-09-30

Er text om fordonsbredd stämmer inte med lagen. Maximal fordonsbredd gäller uttryckligen motorfordon och/eller tillkopplat släp, inte t.ex. cykel. Trf 4 kap 15 § lyder Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA