Säkerhetskontroll - Lastbil

Checklista för säkerhetskontrollen

Vid uppkörningen börjar du med att göra en säkerhetskontroll.
Från och med den 1 april 2011 togs kravet på funktionsbeskrivning bort vid körprovet. Istället ställer trafikinspektören frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Den som kör upp ska då kunna motivera vad han eller hon har kontrollerat och varför.
Man ska även kunna beskriva vilka risker och vad konsekvenserna kan leda till vid fel och brister på fordonet. Samt så ska man kunna föreslå åtgärder för felen, även om sådana fel inte har upptäckts vid kontrollen.

Du får använda en checklista vid säkerhetskontrollen men den får bara beskriva vad som ska kontrolleras inte hur kontrollen går till.

Trafikinspektören väljer ut något eller några av punkterna nedan som du får kontrollera. Grundprincipen är att en komplett säkerhetskontroll ska genomföras första gången provet görs.

 • Belysning, blinkers, reflexer och signal.
 • Vindrutetorkare och spolare.
 • Styrsystem.
 • Bromsar.
 • Däck, fälg och hjulbultar.
 • Stänkskydd.
 • Vätskor (tex spolarvätska och motorolja).
 • Varningssystem.
 • Backspeglar.
 • Rutor.
 • Last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis).
 • Färdskrivare.

Innan du kör iväg ska du även ställa in stol, huvudstöd, ratt, speglar och bälte.

KTP Trafikskola innehåller förutom teori och körkortsfrågor även en detaljerad beskrivning hur säkerhetskontrollen utförs för C-behörighet.
Läs mer om körkortsprogram för lastbil.

Transportstyrelsens föreskrifter för körprovet för behörighet C TSFS 2011:22

Ref id: VC 2880-6

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA