Styrservo

De flesta moderna bilar använder idag styrservo för att underlätta bilens styrning. Servosystemet drivs och smörjs med hjälp av hydraulvätska.
Kontrollera med jämna mellanrum att vätskenivån är tillräcklig i hydraulbehållaren, om vätskenivån är för låg kan styrservon helt sluta att fungera.

Styrservon fungerar inte om:
- Om hydraulvätskan är slut.
- Om motorn inte är igång.
- Om drivremmen slirar eller gått av.
- Om ventilsystemet inte fungerar korrekt.

Om styrservon är ur funktion kan bilen fortfarande köras men styrningen blir så pass tung att bilen blir trafikfarlig.

Ref id: VC 627-19

Pratbubbla 3 Kommentarer

Avatar

Servo 2019-06-03

Vad har information för styr servo Vilken viktigt information för styr servo

Avatar

meron 2017-07-25

hur gör du en funktionskonttroll på styrservon

Avatar

Omid 2017-03-29

This was very useful for me, thanks

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA