Körning med släp

Bygelkoppling

Det finns två typer av bygelkopplingar:
-Olagrade släpvagnskopplingar, denna koppling sitter direkt fastskruvad i dragbalken utan lagringar och kan användas för alla typer av släpvagnar.
-Lagrade släpvagnskopplingar, denna koppling sitter lagrad i dragbalken. Lagringen består ofta av gummi eller nylon och är till för att dämpa stötar och ryckningar från släpet. Lagrade släpvagnskopplingar får ej användas på enaxlade släpvagnar.

Kulkoppling

Denna typ av koppling är vanlig för lättare typer av släp tex små släpkärror, båttrailers m.m.
Kulan som sitter på dragbilen är antingen 50 eller 60 mm i diameter och kulskålen som kopplas till kulan sitter på släpets dragstång. Dragbilens kula utsätts ständigt för förslitning p.g.a friktionen från släpvagnen, förslitningen på kulan får maximalt vara 1 mm.

Fällknivsverkan

Vid en hård inbromsning kan dragfordonets hjul låsa sig vilket kan medföra att släpets bakända skjuts åt sidan så att hela ekipaget viker sig.

Om fällknivsverkan uppstår ska man genast släppa bromsen och försöka räta upp ekipaget genom att accelerera.
Fällknivsverkan kan även uppstå med fordon som har ABS-bromsar, undvik därför omkörningar i halt väglag och fartökningar i kurvor.

Hästtransport

Vid körning med hästtransportsläp bör du vara extra uppmärksam på:

- Kontrollera alltid före körning att släpets bakläm är ordentligt stängd och låst.
- Starta mjukt och bromsa mjukt. Håll ett ordentligt avstånd till framförvarande bil så att en hård inbromsning kan undvikas om framförvarande bil plötsligt minskar farten.
- Kör mycket sakta i tvära kurvor då släpvagnens tyngdpunkt annars kan förändras med vältning som följd.
- Undvik fordonsköer p.g.a avgaserna och kör inte för långa sträckor i taget utan att titta till hästarna.

Pivåkoppling

Släpvagn som kopplad med dragkrok har s.k pivåkoppling. Kopplingen består av en vändskiva som sitter på dragbilen och en pivåtapp ("king pin") som sitter på släpet.

Det är mycket viktigt att denna typ av koppling hålls ren från fett och smuts då det annars kan leda till oönskade köregenskaper (OBS! En teflonbelagd vändskiva ska ej vara insmord).
Vid funktionsbeskrivningen hos Trafikverket ska du känna till:
-Slitage på pivåtapp (king pin).
-Känna till låsanordningen för flyttbara vändskivor.
-Känna till riskerna med dåligt insmorda vändskivor (samt att teflonbelagda vändskivor ej ska vara insmorda).
-Kunna avgöra när kopplingsanordningen är låst och säkrad (slagit till och spärrad).

Placering av last på släpvagn

På en släpvagn gäller det att placera lasten så att kultrycket (den vikt som släpvagnens kulhandske trycker på bilens dragkula) inte överstiger den vikt som står skriven på kulhandsken.
Kultrycket kan mätas med en kultrycksmätare men det bästa värdet för kultrycket varierar beroende på bilmodell (detta ska vara angivet i bilens instruktionsbok).

Spoiler

En spoiler används ofta vid höga släpvagnsekipage såsom vid körning med en husvagn. En korrekt monterad spoiler kan förbättra bränsleekonomin då vindmotståndet minskar. En spoiler ökar också körstabiliteten i fordonskombinationen.
Spoilern får endast vara monterad när ett släpfordon dras.

Spännband

Spännband av syntetfiber är det vanligast förekommande surrningsmaterialet.
Spännbanden har en etikett vanligtvis blå-färgad som anger vilken styrka spännbandet har. Om surrningen liggar mot skarpa kanter är det viktigt att skydda surrningen mot nötning.
Även vajer eller kätting kan användas som surrning. Om kätting används måste den vara av minst klass 5 med kort eller halvlång länk.

Oavsett vilken surrning som används måste en surrnings hållfasthet minst vara dubbla lastvikten.

Märka ut last

Om last skjuter ut mer än 1 meter baktill måste den märkas ut. Om det är dagsljus måste lasten märkas med en flagga eller tygbit och under mörker med en röd lykta och röd reflex, reflexerna ska vara placerade så att dessa återkastar skenet från andra fordons halvljus.

Utskjutande last framtill måste alltid märkas ut om inte lasten skjuter ut mer än 1 meter och är väl synlig.
I dagsljus med en flagga eller tygbit och under mörker med en vit lykta och vita reflexer.

Utmärkning av släp

Om man blir tvungen att ställa en släpvagn på en väg med dålig belysning måste släpvagnen utmärkas på följande sätt:

- Släpets lyktor måste vara tända (både fram- och baktill).

- Om släpet saknar lyktor måste släpvagnen i alla fall utmärkas på den sida som vetter ut mot vägen. Där måste en lykta med vitt- eller gult ljus placeras framtill och en som visar rött ljus måste placeras baktill.

- Om det inte är möjligt att ordna någon belysning för släpvagnen måste släpet flyttas från vägen så snart som möjligt. Om släpet inte kan flyttas omedelbart måste varningstrianglar sättas ut.

Ref id: VC 6670-8 2023-01-19 00:00:00

Pratbubbla 4 Kommentarer

Avatar

JG 21-Februari, kl 09:50

Lastsurrningen ska hålla 0,8×lastvikten framåt, 0,5 bakåt och 0,6 i sida. Om det inte finns tipprisk gäller 0,5 även i sida.

Avatar

Lastsäkring 2019-05-24

Beträffande krav på lastsäkring så behöver ni som har författat detta kolla upp fakta och korrigera info samma gäller även vändskiva. Mvh

Avatar

Spännband 2018-09-28

På äldre spännband gäller väl strecken fortfarande?

Avatar

JAg 2018-09-27

Man får ej räkna streck på spännband längre. Endast etiketten gäller. saknas den ska bandet kastas.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA