Retarder

Är en hydraulisk hjälpbroms som kan ställas in manuellt av föraren eller ställas in att fungera med automatik.
Denna hjälpbroms är ofta integrerad med andra bromsystem och samverkar med färd- och avgasbromsen.
Retardern ger en ökad bromssäkerhet och och minskat slitage på hjulbromsarna.

Ref id: VC 3748-19

Pratbubbla 10 Kommentarer

Avatar

Fråga 5-Februari, kl 23:14

Kan man använda tryckluftbromsar och hydraulisk hjälpbromsar( ratarden) samtidigt?

Avatar

pablo 2022-07-07

hur fungera bromsystemet

Avatar

Anna 2022-03-10

Retarder är en hjälpbroms som kompletterar ordinarie friktionsbaserade bromssystem på tunga fordon, t.ex. lastbilar, bussar[1] och spårbundna tåg. Ett trafiksäkerhetsproblem med friktionsbaserade ordinarie bromssystem är att de kan drabbas av "fading" (bromsverkan avtar snabbt) när de används intensivt under en längre period, t.ex. om en buss körs i en lång brant nedförsbacke. Ett ekonomiskt problem är att friktionsbromsar så som "hjulbromsar" (trumbromsar, skivbromsar) slits ut och måste ges k

Avatar

Maytam 2021-01-29

Hur fungerar retarder

Avatar

Imamoddin 2020-11-17

Jag ficka en frågan att retarderad på vilken område har bästa fanktion? Jag vill ha en rätt svar på den här frågan Tackar

Avatar

Arthur 2019-05-18

Visst är det så att när man har retardern på automatik så kan man även ha den på i halt väglag? Den kopplas väl ur när/innan hjulen låser sig?

Avatar

Goran Sherko 2018-11-21

Bromsbeläggens livslängd ökar

Avatar

Watanyaa Poolsri 2018-11-09

Största fördelen är att bromsbeläggens livlängd ökar avsevärt.

Avatar

nabi 2018-09-11

Vilken är den största fördelen med att använda retardern?

Avatar

Amanda 2018-08-14

Mer information om vart de sitter och hur den fungerar tack.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA