Laddningslampa

Generatorlampan lyser

Om laddningslampan lyser är detta en varning om att generatorn inte alstrar tillräckligt med ström.
Detta kan leda till att batteriet blir urladdat vilket medför att bilen inte kan startas.

Orsaken till att laddningslampan lyser kan bero på att ett fel uppstått med generatorn eller att generatorremmen inte är tillräckligt spänd.

Ref id: VC 260-58

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA