Varningsblinkers

När varningsblinkers är påslaget blinkar alla fyra blinkerslamporna samtidigt.
Varningsblinkers ska användas i nödsituationer för att varna andra fordon då du blivit stillastående p.g.a motorhaveri eller en olycka. Du får också använda den om du måste köra extremt långsamt på en väg med snabb trafik eller om bilen behöver bogseras.

Ref id: VC 424-26

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA