Fordonsbelysning

Att använda rätt belysning är viktigt för att du ska kunna upptäcka saker längs vägen och för andra ska kunna se dig. I trafiklagen finns det bestämmelser om vilken belysning som krävs och som är tillåten att använda i olika situationer.

belysning

Den grundläggande regeln för fordonsbelysning är att ett fordon endast får visa vitt eller gult ljus framåt och rött bakåt.

Dagsljus

I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus.

Vid mörker

I gryning, skymning eller mörker ska du använda helljus eller halvljus. Om du använder helljus ska du blända av när avståndet till framförvarande eller mötande fordon är sådant att föraren kan bli bländad. Annat ljus får inte användas. När du stannar eller parkerar på en väg i gryning, skymning eller mörker ska parkeringsljuset vara tänt. På en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel som stannats eller parkerats längs vägens yttersta kant behövs inte parkeringsljus.

Vid dålig sikt

I dimma eller kraftig nederbörd ska du använda halvljus eller dimljus, dock inte tillsammans. I gryning, skymning eller mörker kan helljus också användas men det försämrar ofta sikten. Du får använda dimbakljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.

Varningsblinkers

Varningsblinker får du använda när ditt fordon har blivit stående på vägen på grund av motorfel, en olyckshändelse eller liknande, på en sådan plats att det kan utgöra fara. Utanför tättbebyggt område måste du normalt också sätta ut varningstriangel.

Halvljus

I dagsljus ska halvljus användas, det är dock tillåtet att använda annat ljus. Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt.

Helljus

I mörkerkörning räcker inte halvljuset till för att du ska upptäcka hinder för att kunna hinna stanna i tid. När du kör 70 kilometer i timmen kan det skilja 250 meter i sikt mellan att använda helljus och halvljus. Med helljus kan du se en person på 300 meters håll.

Du får inte använda helljus när:

  • Vägen är tillräckligt belyst.
  • Du möter andra fordon, spårvagnar, tåg eller båtar.
  • När föraren i fordonet framför riskerar att bli bländad.

Tänk på även behöver blända av om du möter en cyklist, du behöver dock inte blända av när du möter gående.

Räckvidd för halv- och helljus.

halvljus och helljus

Dimljus

Sitter vanligtvis under den ordinare belysningen på en bil och är
Det är tillåtet att använda dimljus istället för halvljus, både i dagsljus och i mörker. Tänk då på att du inte får använda halvljuset samtidigt som du har dimljuset tänt.

Dimbakljus

Om sikten är dålig på grund av exempelvis dimma eller kraftigt regn kan du tända dimbakljusen. Dessa lyser med kraftigt rött sken bakåt och är till för att förstärka det ordinarie bakljuset så att bakomvarande trafikanter ska kunna upptäcka dig i tid. När sikten klarnar är det viktigt att du släcker dimbakljusen då bakomvarande förare annars kan bli bländad av dom starka bakljusen.

Parkeringsljus

Om du stannar eller parkerar intill vägen eller på vägrenen i mörker eller när det är dålig sikt ska du ha parkeringsljuset tänt (gäller inte för cyklar, mopeder eller motorcyklar utan sidvagn). Om vägen är tillräckligt belyst behöver du inte ha parkeringsljusen tända.

Varningsblinkers

Varningsblinker får du använda när ditt fordon har blivit stående på vägen på grund av motorfel, en olyckshändelse eller liknande, på en sådan plats att det kan utgöra fara. Utanför tättbebyggt område måste du normalt också sätta ut varningstriangel.

Ref id: VC 3460-46

Pratbubbla 2 Kommentarer

Avatar

Lars 2023-03-28

Får man ha hur många starka lampor som helst???

Avatar

Abdulzher 2022-04-16

Vad är det spänningsreducerad

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA