Försäkring för fordon

Enligt lag ska alla registrerade motorfordon vara försäkrade. Det finns 3 olika typer av försäkringar man kan teckna för ett fordon:

  • Trafikförsäkring.
  • Halvförsäkring (delkasko).
  • Helförsäkring (vagnskadeförsäkring).
försäkring
försäkring bil

Trafikförsäkringen är obligatorisk
Alla bilar och andra fordon i Sverige behöver vara trafikförsäkrade.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet.
Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador i samband med olyckor, oavsett om föraren är skyldig till olyckan eller inte.
Dessutom ersätts skador på egendom som en förare förorsakat.
För att ett motorfordon ska få tas i bruk och få användas måste fordonet vara trafikförsäkrat.

Halvförsäkring

I denna ingår trafikförsäkringen och täcker även bland annat brand-, stöld-, glas- och maskinskador.

Helförsäkring

Denna försäkring är den dyraste men är även den som täcker mest. I denna ingår trafik- och halvförsäkring samt även vagnskada.
En vagnskada definieras ofta som en skada som uppstått på grund av trafikolycka, skadegörelse eller olyckshändelse. De flesta nya bilar brukar ha en vagnskadeförsäkring som ingår i köpet. Hur länge denna gäller kan variera mellan olika fordonstillverkare.

Pris för försäkring

Premien för en fordonsförsäkring det vill säga hur mycket man får betala skiljer sig kraftigt beroende på en mängd faktorer, exempelvis fordonsmodell, hur gammal ägaren är och vart man bor. Generellt är premien som högst för en ung förare som skaffat bil för första gången.

När behöver man inte en försäkring?

Du behöver inte betala trafikförsäkringen om fordonet är avställt eller avregistrerat (det vill säga skrotat eller exporterat).

Vad händer om jag inte har någon försäkring?

Om ett fordon saknar trafikförsäkring tar Trafikförsäkringsföreningen ut en trafikförsäkringsavgift av fordonsägaren. Den här avgiften är alltid väsentligt mycket högre än trafikförsäkringspremien.
Avgiften är c:a 100 kr / dygn för bilar och c:a 270 kr / dygn för tunga motorcyklar. Vilket innebär att det kan kosta upp till 3000 kr att ha ett oförsäkrat fordon en månad.

Ref id: VC 122-44

Pratbubbla 1 Kommentarer

Avatar

Språkpolisen 2018-09-16

Ett av många fel: "hur gammal ägaren är och vart man bor" -> "hur gammal ägaren är och var man bor" eller även bättre "hur gammal ägaren är och var en bor"

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA