N-värdet

Ett värde som talar om var lastens tyngdpunkt på flaket ska ligga i förhållande till den främsta av fordonets bakaxlar.
Om det står ett minustecken framför N-värdet betyder det att lastens tyngdpunkt ska placeras bakom axeln. Om minustecken saknas ska tyngdpunkten placeras framför axeln.

2 Kommentarer

Jarmo 2019-05-08

N värdet är gammalt

olle 2017-09-11

bra

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA