Kultryck

Om inte rätt kultryck uppnås vid körning med tillkopplad släpvagn kan fordonets köregenskaper förändras. Det är därför viktigt att fördela lasten i släpvagnen.
Om lasten är fördelad för långt fram på släpvagnen uppstår ett för högt kultryck då släpvagnen blir framtung. Dragfordonets bromssträcka kan bli längre och köregenskaperna försämras och risken finns att halvljuset blir bländande.

Om lasten fördels för långt bak på släpvagnen blir släpvagnen baktung och ett negativt kultryck uppstår. Följden blir att dragfordonets får mycket sämre vägegenskaper då släpvagnen kommer att slingra sig fram på vägen. Räckvidden på dragfordonets strålkastare kommer även att bli mycket kortare.

Ref id: VC 576-4

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA