Gasol

Gasol

Är ett gasformigt bränsle som levereras i flytande form.
Det används i de flesta husvagnar för att driva spis, kylskåp och element.

Vid gasol förbränning är det mycket viktigt att ventilationen är god då gas förbränner mycket luft.
Om gasol läckt ut är det väldigt farligt att komma i närheten av den med en öppen låga, en liten gnista kan orsaka en explosionsartad brand.

Ref id: VC 149-34

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA