Högerregeln

Denna regel kan betraktas som en grundläggande väjningsregel för vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och inget vägmärke finns i korsningen gäller högerregeln. Detta innebär att den trafikant som kommer från vänster måste lämna företräde för den trafikant som kommer från höger.
Regeln gäller även på platser där fordons kurser kan korsa varandra som till exempel parkeringshus, torg och andra öppna platser.

Om högerregeln

Den blåa bilen har väjningsplikt gentemot den röda enligt högerregeln.

Farlig vägkorsning

Farlig vägkorsning

När detta vägmärke finns utplacerat kan vägkorsningen vara skymd eller svårare att upptäcka än normalt. När märket används gäller alltid högerregln.

På vissa platser och i vissa situationer gäller inte högerregeln:

  • På huvudleder.
  • Vid accelerationsfält / påfarter.
  • Utfartsvägar där utfartsregeln gäller.