Backa och vända

Så här säger lagen om att backa och vända: En förare får vända eller backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.

Backa ett fordon

Att backa kan för många upplevas vara besvärligt då man ofta inte kan få en bra sikt bakåt. Dessutom kan många tycka att det är svårare att styra fordonet rätt när man backar särskilt om man har ett tillkopplat släp. Om du möter andra fordon under backningen stanna då din bil medan de passerar så minskar du risken för missförstånd.

Det är inte tillåtet att backa på motorvägar och motortrafikleder eller in på en enkelriktad gata.

Vända på väg

Att vända på en gata kan vara ett riskfyllt moment där du riskerar att hindra eller störa svängande eller kommande trafik. Det är därför inte att rekommendera att till exempel göra en U-sväng på en tätt trafikerad gata. För att undvika detta är det bättre att svänga av på en mindre väg och vända och sedan svänga höger i korsningen.