Kylsystemet

En motor som är igång blir snabbt varm och för att motorn inte ska bli överhettad måste motorn kylas.

Vissa motorer kyls med enbart luft och vissa med hjälp av vätska. Luftkylda motorer är så gott som underhållsfria men den valigaste avkylningsmetoden är med hjälp av vätska.
Vätskan består vanligtvis av vatten med en viss mängd tillsatt glykol som frostskydd. Om inte glykol tillsätts kan motorn och kylaren frysa sönder vid låga temperaturer när vattnet fryser till is. Mängden tillsatt glykol bör dock aldrig överstiga 50% av kylvätskan.

Kylare

Kylvätskan flödar eller cirkulerar genom motorn med hjälp av en pump. Avkyld vätska flödar in i motorn och den varm vätskaa flödar ut vidare till kylaren för att kylas av. När du kör kyls vätskan av fartvinden som passerar genom kylaggregatet. Vid tomgångskörning eller vid körning i låga hastigheter kan en fläkt startas som hjälper till att kyla aggregatet.

Kylvätskans temperatur ska vara c:a 80-90 grader och ska inte överstiga 100 grader vilket innebär att vattnet då börjar koka.

Temperatur symbol

På instrumentbrädan finns en mätare eller en symbol som tänds om temperaturen blir för hög. Om symbolen börjar lysa kan motorn börja 'koka' och du ska då stanna bilen och stänga av motorn. Motorn kan skadas allvarligt om den blir överhettad.

Om bilen börjat 'koka' det vill säga om kylvätskan blivit för varm eller om varningssymbolen lyser kan du kontrollera följande:

  • Kontrollera att det finns tillräckligt med vätska i vattenbehållaren. Om du behöver fylla på bör du vara försiktig när du öppnar kylarlocket då ånga och varmt vatten kan spruta ut.
  • Om motorn har en elektrisk fläkt kan en trasig säkring ha förorsakat att fläkten inte fungerar.
  • Drivremmen som driver vattenpumpen och fläkten kan slira eller ha gått av. Om generatorlampan / laddningslampan lyser samtidigt är detta nästan alltid ett tecken på att remmen gått av.

Om motorn kokat och du fyllt på med nytt vatten kan det enligt vissa ibland hjälpa att sätta på full värme i kupén. Detta för att hjälpa till att avleda värme från motorn och förhindra att temperaturen blir för hög.