Om parkera

Sök efter:

10 sökresultat för parkera

Motorväg - Är en större väg med två eller flera körfält

teori/motorvag

Parkeringsförbud - Grundreglerna för förbud mot parkering

teori/parkeringsforbud

Parkeringstider - Anges ofta med en tilläggstavla och anger villkor

teori/parkeringstider

Skador på egendom - Om du råkat skada någon annans egendom

teori/skador-pa-egendom

Cykelgata - Gata prioriterad för cyklister

teori/cykelgata

Zon med parkeringsförbud - Inom zon med förbud att parkera fordon är par

teori/zon-med-parkeringsforbud

Belysning för fordon - Att använda rätt fordonsbelysning

teori/fordonsbelysning

Gågata och gångfartsområde gällande trafikregler

teori/gagata

Järnvägskorsningar kan även kallas plankorsningar där gäller särskilda trafikregler

teori/jarnvagskorsningar

Körfältsbyte och om att planera sin körning som förare

teori/korfaltsbyte