Om parkering

Sök efter:

10 sökresultat för parkering

Buss - Följande krav måste uppfyllas för att få busskörkort

teori/buss

Färdbromssytem - Det finns idag ett antal olika typer av bromssystem

teori/fardbromssytem

Förarprov uppkörning mc - Mer om uppkörning för motorcykel

teori/forarprov-uppkorning-mc

Tung lastbil C-behörighet - En lätt lastbil får högst väga 3,5 ton

teori/tung-lastbil-c-behorighet

Parkeringsförbud - Grundreglerna för förbud mot parkering

teori/parkeringsforbud

Parkeringstider - Anges ofta med en tilläggstavla och anger villkor

teori/parkeringstider

Cykelgata - Gata prioriterad för cyklister

teori/cykelgata

Säkerhetskontroll motorcykel - Kontrollen för mc

teori/sakerhetskontroll-motorcykel

Zon med parkeringsförbud - Inom zon med förbud att parkera fordon är par

teori/zon-med-parkeringsforbud

Kolmonoxidförgiftning - Orenade avgaser innehåller en livsfarlig

teori/kolmonoxidforgiftning