Om am

Sök efter:

10 sökresultat för am

3 sekundersregeln - Det är viktigt att hålla ett tillräckligt avstånd

teori/3-sekundersregeln

Alternativ vänstersväng - Olyckor i samband med vänstersväng

teori/alternativ-vanstersvang

AT-regulator - Avgasbromsen är en hjälpbroms till fordonet

teori/at-regulator

Avgasbroms - En hjälpbroms som kan användas vid backar

teori/avgasbroms

Bil B behörighet - En personbil är enligt svensk lag ett

teori/bil-b-behorighet

Boggitryck - Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför

teori/boggitryck

Bogsering - Vid bogsering är den högsta tillåtna hastigheten

teori/bogsering

Bruttovikt - Den sammanlagda vikt som samtliga hjul på ett

teori/bruttovikt

Buss - Följande krav måste uppfyllas för att få busskörkort

teori/buss

Defensiv-körning - Menas med att köra med goda säkerhetsmarginal

teori/defensiv-korning