Om enk

Sök efter:

10 sökresultat för enk

Enkelriktad gata - Enkelriktat innebär på vägar att trafiken får gå

teori/enkelriktad-gata

Internationellt-körkort - För bilresor utanför EU bör du i de

teori/internationellt-korkort

Parkeringsförbud - Grundreglerna för förbud mot parkering

teori/parkeringsforbud

Start med hjälp av startkablar

teori/start-med-hjalp-av-startkablar

Avstånd mellan fordon i trafiken

teori/avstand

Backa och vända i trafiken - Regler om backning och vändnin

teori/backa-vanda

Landsvägskörning att tänka på när du kör på landsväg

teori/landsvagskorning

Omkörning - Grundläggande regler om att köra om andra fordon

teori/omkorning

Stanna och parkera - Regler för parkering och hur du får stanna

teori/stanna-parkera

Trafikolyckor - Trots att bilar blivit betydligt säkrare

teori/trafikolyckor