Om back

Sök efter:

10 sökresultat för back

AT-regulator - Avgasbromsen är en hjälpbroms till fordonet

teori/at-regulator

Avgasbroms - En hjälpbroms som kan användas vid backar

teori/avgasbroms

Buss - Följande krav måste uppfyllas för att få busskörkort

teori/buss

Differentialspärr - De flesta moderna lastbilar är idag

teori/differentialsparr

Dragläge - I vissa situationer vid bilkörning behöver du använda dragläget

teori/draglage

Förbud mot att stanna - När det är förbud mot att stanna får du bara

teori/forbud-mot-att-stanna

Lastbil tungt släp - För att få köra ett tungt släp kopplat till en

teori/lastbil-tungt-slap

Tung lastbil C-behörighet - En lätt lastbil får högst väga 3,5 ton

teori/tung-lastbil-c-behorighet

Motorväg - Är en större väg med två eller flera körfält

teori/motorvag

Parkeringsförbud - Grundreglerna för förbud mot parkering

teori/parkeringsforbud