Om vikt

Sök efter:

10 sökresultat för vikt

3 sekundersregeln - Det är viktigt att hålla ett tillräckligt avstånd

teori/3-sekundersregeln

Batteri - Lagrar den överskottsström som generatorn alstrar

teori/batteri

Fordonsbesiktning - Görs för att säkerställa att ett fordon

teori/fordonsbesiktning

Bil - Tungt släp - För de allra flesta transporter med släpkärra

teori/bil-tungt-slap

BK1 - 92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1

teori/bk1

BK2 - För vägar med klassificeringen BK2 gäller max

teori/bk2

Bruttovikt - Den sammanlagda vikt som samtliga hjul på ett

teori/bruttovikt

Buss - Följande krav måste uppfyllas för att få busskörkort

teori/buss

Däck på släpvagnar - Allt fler personbilssläp har boggiaxlar

teori/dack-pa-slapvagnar

Efterfordon skillnaden på efterfordon och släp

teori/efterfordon