Om start

Sök efter:

10 sökresultat för start

Batteri - Lagrar den överskottsström som generatorn alstrar

teori/batteri

Buss - Följande krav måste uppfyllas för att få busskörkort

teori/buss

Dragläge - I vissa situationer vid bilkörning behöver du använda dragläget

teori/draglage

Förarprov uppkörning mc - Mer om uppkörning för motorcykel

teori/forarprov-uppkorning-mc

Hästtransport - Vid körning med hästtransportsläp bör du vara

teori/hasttransport

Att köra med släp - Olika kopplingar och regler för att köra med släpvagn

teori/korning-med-slap

Laddningslampa - Om laddningslampan lyser är detta en varning

teori/laddningslampa

Tung lastbil C-behörighet - En lätt lastbil får högst väga 3,5 ton

teori/tung-lastbil-c-behorighet

Start med hjälp av startkablar

teori/start-med-hjalp-av-startkablar

Tändstift - Tändstiftens uppgift är att antända bensinen

teori/tandstift