Om förbjud

Sök efter:

10 sökresultat för förbjud

Alternativ vänstersväng - Olyckor i samband med vänstersväng

teori/alternativ-vanstersvang

Bogsering - Vid bogsering är den högsta tillåtna hastigheten

teori/bogsering

Motorcykel hjälmen - Det finns två typer av hjälmar för mc

teori/motorcykel-hjalmen

Motorväg - Är en större väg med två eller flera körfält

teori/motorvag

Omkörningsförbud - Förbjuder omkörning av andra motordrivna fordon

teori/omkorningsforbud

Zon med parkeringsförbud - Inom zon med förbud att parkera fordon är par

teori/zon-med-parkeringsforbud

Att svänga i trafiken trafikregler i samband med svängning

teori/att-svanga

Gågata och gångfartsområde gällande trafikregler

teori/gagata

Järnvägskorsningar kan även kallas plankorsningar där gäller särskilda trafikregler

teori/jarnvagskorsningar

Mediciner vissa läkemedel kan påverka dig som förare

teori/mediciner