Vajningspliktsmarken inom vägmärken

I kategorin väjningspliktsmärken finns vägmärken som upplyser om bland annat övergångsställe, huvudled eller stopplikt.