Huvudled

Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepas vanligtvis efter varje korsning med annan väg.

1 Kommentarer

Korrekt 2017-10-25

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA