Huvudled

Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepas vanligtvis efter varje korsning med annan väg.