Övergångsställe

Övergångsställe

Märket anger ett övergångsställe.