Stopplikt

Stopplikt

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde.
Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavlan flervägsstopp.