Mötande trafik har väjningsplikt

Mötande trafik har väjningsplikt

Märket anger att mötande fordon har väjningsplikt.