Om so

Sök efter:

10 sökresultat för so

AT-regulator - Avgasbromsen är en hjälpbroms till fordonet

teori/at-regulator

Avgasbroms - En hjälpbroms som kan användas vid backar

teori/avgasbroms

Avgaser - innehåller flera tusen olika ämnen varav flera skadliga

teori/avgaser

Axeltryck - Tryck som en hjulaxel överför till vägbanan

teori/axeltryck

Batteri - Lagrar den överskottsström som generatorn alstrar

teori/batteri

Fordonsbesiktning - Görs för att säkerställa att ett fordon

teori/fordonsbesiktning

Bil - Tungt släp - För de allra flesta transporter med släpkärra

teori/bil-tungt-slap

Bil B behörighet - En personbil är enligt svensk lag ett

teori/bil-b-behorighet

Boggitryck - Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför

teori/boggitryck

Bogsering - Vid bogsering är den högsta tillåtna hastigheten

teori/bogsering