Om backa

Sök efter:

5 sökresultat för backa

AT-regulator - Avgasbromsen är en hjälpbroms till fordonet

teori/at-regulator

Avgasbroms - En hjälpbroms som kan användas vid backar

teori/avgasbroms

Differentialspärr - De flesta moderna lastbilar är idag

teori/differentialsparr

Motorväg - Är en större väg med två eller flera körfält

teori/motorvag

Backa och vända i trafiken - Regler om backning och vändnin

teori/backa-vanda