Om ba

Sök efter:

10 sökresultat för ba

Alternativ vänstersväng - Olyckor i samband med vänstersväng

teori/alternativ-vanstersvang

AT-regulator - Avgasbromsen är en hjälpbroms till fordonet

teori/at-regulator

Avgasbroms - En hjälpbroms som kan användas vid backar

teori/avgasbroms

Axeltryck - Tryck som en hjulaxel överför till vägbanan

teori/axeltryck

Batteri - Lagrar den överskottsström som generatorn alstrar

teori/batteri

Fordonsbesiktning - Görs för att säkerställa att ett fordon

teori/fordonsbesiktning

Bil B behörighet - En personbil är enligt svensk lag ett

teori/bil-b-behorighet

Boggitryck - Det sammanlagda tryck som två hjulaxlar överför

teori/boggitryck

Bogsering - Vid bogsering är den högsta tillåtna hastigheten

teori/bogsering

Bruttovikt - Den sammanlagda vikt som samtliga hjul på ett

teori/bruttovikt