Väjningsplikt gentemot spårvagn

AN

Ank3020

Hej!

När har man väjningsplikt mot spårvagn och när har man det inte? Vad gäller tex i signalreglerad korsning? Och vad gäller om en spårvagns körbana upphör, genom att ett spår som går parallellt med bilars körbana leds över till bilarnas körbana?

Jag känner till att man enligt trafikförordningen har väjningsplikt om inte spårvagnsföraren "har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke". Är lite osäker kring hur detta ska tolkas. När jag fortfarande övningskörde sa min körskolelärare till mig att om jag befinner mig i en korsning och jag har grönt så har spårvagnsförare väjningsplikt mot mig. Detta går inte riktigt ihop med lagen enligt mig.

Snälla kan ni tydliggöra hur man ska agera kring väjningsplikt och spårvagnar? Bor i Göteborg och vill väldigt gärna undvika spårvagnsolyckor i högsta mån.

Mvh,
Anders

Alla inlägg

Korkortsteori

För spårvagnar och korsningar med spårvägar gäller speciella regler. Grundregeln är att man alltid har väjningsplikt mot spårvagnar och ska lämna fri väg.

En trafikant som har för avsikt att korsa en spårväg ska vara särskilt uppmärksam och försiktig om någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.

En trafikant får inte färdas in i en korsning med spårväg:
- Om en spårvagn närmar sig.
- Om ljussignal visar rött sken, en ljudsignal ljuder eller en bom fälls, är fälld eller reses.
- Om det finns risk för att trafikanten måste stanna i korsningen.

En trafikant som inte får färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg skall stanna på betryggande avstånd från korsningen och före signaler eller bommar.

En trafikant skall lämna fri väg för spårvagn om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke.

Beträffande "om jag befinner mig i en korsning och jag har grönt så har spårvagnsförare väjningsplikt mot mig". Så gäller alltså att du aldrig får stanna i en korsning med spårväg. Exempelvis om det är grönt ljus men kö måste du fortfarande stanna på ett säkert sätt innan spårvägen.

JO

johan mellin

Följande situation: spårvagnskorsning med dubbla spår. Varningstriangel för motorfordon mm, blinksignaler. Fritt att köra över, ingen spårvagn kommer, inga lampor blinkar. Bortom det bortre spåret i färdriktningen går en dubbelfilig väg med mycket tät trafik. Om jag kör över spåren då det är klart måste jag stanna och lämna företräde till biltrafiken. Då står jag med bakhjulen på ett av spåren. Om jag kör fram någon meter hindrar jag den trafik som jag skall lämna företräde. De reagerar starkt. Om jag står kvar vid det första spåret när det inte kommer någon spårvagn kan jag inte se om det kommer trafik på bakomliggande väg, Vad gäller

PE

per johansson

Nära kollidera med spårvagn i Gdansk. Fick grönt ljus att svänga vänster i korsning men han lyckligtvis stanna för en spårvagn som kom i hög fart. Måste varit någon trafiksignal jag missade, men vet inte vad? Spåret gick paralellt med vägen och han bara påbörja vänstersvängen när jag fick grönt med vänsterpilssymbol. Kan någon svara vad jag missade?

LU

ludvig jakobsson

Bussgata med spårvagnsspår där både buss och spårvagn åker i. Dessa leder till en cirkulationsrondell med vanlig skyltning. Bussgatan / spårvagnsfilen har skyltning med att lämna företräde med tilläggsskylten Gäller ej spårvagn. Jag tolkar detta som om att bussarna måste lämna företräde när dom kör in i rondellen som alla andra trafikanter? Har jag rätt?

RO

roger glennborn

Hej! Har en personbil som befinner sig inne i en rondell väjningsplikt för en spårvagn eller måste spårvagnen släppa förbi personbilar som kommit in i rondellen?

NI

nisse o

Många frågor, inget svar
??

Skriv nytt inlägg

Namn

Inlägg

Jag är inte en robot.

CAPTCHA

Forum - Logga in

Glömt lösenordet? Bli medlem på forumet
Sök på forumet