Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.
Symbolen visar ungefär hur korsningen ser ut och det tjockare strecket i symbolen anger vanligtvis en huvudled.

1 Kommentarer

Roger 2018-03-20

Om jag kör på en väg o och möts av denna skylt, har fortfarande de anslutande vägarna väjningsplikt mot mig om jag ska svänga vänster i denna korsning?

Skriv en kommentar

Jag är inte en robot.

CAPTCHA