Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.
Symbolen visar ungefär hur korsningen ser ut och det tjockare strecket i symbolen anger vanligtvis en huvudled.