Varning för vägkorsning

Varning för vägkorsning

Märket anger en vägkorsning.