Varning för tunnel

Varning för tunnel

Märket anger att en tunnel kommer efter skylten.