Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Märket sätts ofta upp på nylagda eller renoverade vägar.
Efter trafikmärket bör man undvika att köra nära körfältets högra kant.