Varning för stigning

Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.