Varning för stenras

Varning för stenras

Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.