Varning för skidåkare

Varning för skidåkare

Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.