Varning för ridande

Varning för ridande

Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.