Varning för övergångsställe

Varning för övergångsställe

Märket anger att ett övergångsställe finns efter vägskylten.