Varning för långsamtgående fordon

Varning för långsamtgående fordon

Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.