Varning för lågt flygande flygplan

Varning för lågt flygande flygplan

Märket sätts ofta upp vid närliggande flygfält.