Varning för korsning med spårväg

Varning för korsning med spårväg

Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.