Varning för järnvägskorsning utan bommar

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.