Varning för järnvägskorsning med bommar

Varning för järnvägskorsning med bommar

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.